top of page
LA PERSPECTIVA FEMINISTA

Per erradicar les discriminacions per raó de sexe i les limitacions que tenen dones i homes en el seu desenvolupament personal dins del sistema androcèntric i heteropatriarcal.

L'EMPODERAMENT

Individual, col·lectiu i social de les persones i grups com a agents de canvi i de ciutadania activa.

L'ACCIÓ SOCIAL

Mitjançant l’educació per transformar i millorar el benestar social, aprenent a qüestionar els rols de gènere, creences i actituds per poder modificar-los.

LA INTERSECCIONALITAT
I LA DIVERSITAT

Tenint en compte els diferents elements que es creuen en una persona que generen una posició desigual de poder i d’exclusió en la societat.

LA FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Tenint en compte els diferents elements que es creuen en una persona que generen una posició desigual de poder i d’exclusió en la societat.

SERVEIS I FORMACIONS

PROJECTES PER LA PROMOCIÓ DE
LA IGUALTAT
PLANS D'IGUALTAT CONSULTORIA
JORNADES DE GÈNERE I FEMINISMES

DESCARREGA'T ELS NOSTRES CATÀLEGS

bottom of page