top of page

PLANS D'IGUALTAT I
CONSULTORIA

pla igualtat.jpg

PLANS D'IGUALTAT

Els plans d’igualtat son un instrument d’incorporació de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el funcionament i gestió diària de les organitzacions, per eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.  És un pla d’anàlisi i d’acció on es fixen els objectius d’igualtats a assolir, les estratègies i les practiques a adoptar per a la seva consecució.

assetjament.png

PROTOCOLS DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L'ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE

L'assetjament sexual i per raó de sexe és una de les desigualtats reals de la nostra societat més patents en l’entorn laboral de les entitats, organitzacions i empreses de qualsevol sector. És imprescindible crear eines i mecanismes per a prevenció i l’actuació davant de casos d’assetjament per garantir i assegurar els drets fonamentals bàsics de les persones, la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no-discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

Per altra banda, disposar d’un Protocol per abordar i prevenir casos d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe és obligatori per a totes les empreses, amb independència de la mida i nombre de persones a la plantilla.

lenguaje.webp

PROTOCOLS DE LLENGUATGE D'IGUALS I REVISIÓ DE TEXTOS

El nostre pensament designa la realitat, la interpreta i la construeix mitjançant conceptes. L’ús de la llengua de forma androcèntrica i sexista reflexa en quina societat vivim, i si no treballem per canviar-lo, estarem perpetuant els rols socials atribuïts a dones i homes. Per això, el llenguatge és un element més cap a una transformació social a un món igualitari i respectuós.

Elaborar un Protocol intern de llenguatge i comunicació no androcèntrica ni sexista a l’organització és una eina pragmàtica i imprescindible per facilitar que les persones de la plantilla facin un ús igualitari de la llengua i assegurar que les comunicacions no perpetuen el sistema androcèntric.

bottom of page