top of page

PUNTS LILES

En els contextos de festa, celebració i oci nocturn és produeixen sovint violències de caire sexista. Aquestes estan normalitzades i resten invisibilitzades davant els ulls de la ciutadania i la societat. La majoria de situacions d’agressió que es donen en aquests espais poden ser considerades microviolències, ja que son poc visibles. Malgrat això, cal tenir en compte que són aquestes violències més micro i quotidianes les que sostenen un model de societat heteropatriarcal.

El Punt Lila té una clara i evident funció pedagògica per fomentar la prevenció, especialment entre els i les joves, i en els ambients nocturns i/o d’oci festiu. L’objectiu principal del servei és informar, sensibilitzar i prevenir davant les actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics d'oci i festius (festes majors, festivals, actuacions musicals, oci nocturn, ...).

El servei de Punt Lila es pot desenvolupar en la modalitat estàtica i/o itinerant. L'estand o carpa infomativa és un espai de prevenció, sensibilització i assessorament en relació a les violències masclistes; un punt de seguretat i confiança on les persones es poden adreçar en el cas d'afrontar una agressió masclista durant l'esdeveniment mitjançant l'escolta sense judicis ni culpavilitzacions. La parella itinerant va circulant per l’espai festiu i els voltants amb la intenció de poder fer arribar al màxim de persones possibles la informació sobre la el Punt Lila i identificar possibles violències masclistes.

D’altra banda, el servei també contempla les violències patides pel col·lectiu LGTBI i s’atenen necessitats d’aquest col·lectiu al mateix temps que es treballa per sensibilitzar per uns entorns d’oci lliures de sexisme i de LGTBIfòbies.

Aquest servei, inclou la possibilitat de realitzar les diferents fases dels Punts Liles, segons les necessitats:

FORMACIÓ

  • Sessions formatives a les persones o entitats locals que desenvolupin la intervenció al Punt Lila o en formin part.

  • Sessions formatives als agents implicats en l'organització i execusió de la festa (seguretat privada, personal de les barres, músics o artistes de la festa...)

DESENVOLUPAMENT

  • Suport al desenvolupament del Protocol

  • Suport a la organització i definició del Punt Lila i agents en xarxa.

  • Suport a la definició de festes amb perspectiva de gènere, tenint en compte recorreguts segurs i espais lliures de violències.

INTERVENCIÓ

  • Atenció directa en el moment de la festa

  • Atenció i presència de les agents al voltant de les zones de festa

  • Modalitat estàtica i/o itinerant

TANCAMENT

  • Reunions de tancament

  • Informes i memòries

bottom of page