top of page

Què fem?

Formació per al personal tècnic i polític d'administracions públiques, professionals d'organitzacions i empreses de l'ambit social

Tallers i activitats per a infants, joves, famílies, dones i tota la ciutadania d'equipaments municipals, centres educatius i entitats.

Servei de punt lila per la prevenció de violències masclistes en espais d'oci nocurn i diurn. Parella educativa itinerat i/o a la carpa en esdeveniments de ciutat i d'entitats, festes majors per tota la ciutadania i  festes joves.

PROJECTES PER LA PROMOCIÓ DE
LA IGUALTAT

Coordinació i implementació de projectes i programacions a equipaments i/o entitats per la promoció de la igualtat de gènere i el col·lectiu LGTBI.

Suport i assessorament per al disseny, cració i implemenació del Plans d'Igualtat i Protocols de prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual o per raó de sexe d'administracions públiques i organitzacions privades.

JORNADES DE GÈNERE, FEMINISMES I LGTBI

Jornades a esdevniments públics o d'entitats privades sobre gènere, feminismes i LGTBI. A través de jocs, dinàmiques i activitats lúdiques amb perspectiva de gènere i interseccionalitat.

bottom of page