top of page

FORMACIONS PER
PROFESSIONALS

Administracions públiques, empreses i entitats

IMG_20191015_105713.jpg

APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE ALS PROJECTES

Les polítiques i serveis adreçats a la ciutadania han d'ajustar-se a la realitat, les necessitats i problemàtiques a les quals pretenen donar resposta. Des d’aquesta mirada partim, quan plantegem abordar la realitat social des d’un enfocament de gènere, que en definitiva el que pretén és corregir les desigualtats entre homes i dones. Formacions destinades a professionals d'intervenció directa o coordinació de projectes de diferents àmbits.

sostre vidre.jpg

ORGANITZACIONS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Analitzar i replantejar la forma en la que s'organitzen les empreses es imprescindible per identificar aquelles accions i estructures que generen desigualtat entre dones i homes. En aquesta formació es treballen elements com la segregació vertical i horitzontal a l'empresa, els rols de poder i decisió, i si s'aplica la perspectiva de gènere en l'activitat que es desenvolupa.

Cartel en Wall

COMUNICACIÓ CORPORATIVA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

La nostra comunicació corporativa és l’element que ens serveix per explicar la nostra activitat i comunicar cap a l’exterior els valors i idees que ens defineixen. És important fer un replantejament sobre com estem comunicant, treballar per aconseguir una comunicació corporativa no sexista i més igualitària.

A través d’aquesta formació/taller, proposem les eines per analitzar i millorar la nostra comunicació corporativa.

IMG_20191127_162458.jpg

PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

La sensibilitzacio i conscienciació sobre el sistmena heteropatriarcal en el que vivim es imprescidible per treballar per la prevenció de violències masclistes. Identificarem les desigualtats i discriminacions de gènere, i l’assetjament sexual i per raó de sexe, partint de l’aprenentatge significatiu a través d’una sessió dinàmica i vivencial. Tractarem també d'aprofundir en recursos, eines i metodologies per treballar amb joves i altres col·lectius en base a la igualtat de gènere i la detecció i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

Escritura de la mano

LLENGUATGE D'IGUALS

El nostre pensament designa la realitat, la interpreta i la construeix mitjançant conceptes. L’ús de la llengua de forma androcèntrica i sexista reflexa en quina societat vivim, i si no treballem per canviar-lo, estarem perpetuant els rols socials atribuïts a dones i homes. Per això, el llenguatge és un element més cap a una transformació social a un món igualitari i respectuós.

Oferim eines, recursos i estrategies per fer un ús no androcentric ni sexista del llenguatge.

Bloques de construcción

FORMACIONS A MIDA

Les formacions estan dissenyades tenint en compte les necessitats, recursos i realitats de cada entitat, empresa o administració. El treball per la igualtat de gènere i LGTBI a les organitzacions és molt ampli i adaptem les línies de treball a les vostres necessitats concretes.

En les nostres formacions sempre utilitzem una metodologia vivencial i participativa, convinant la part teòrica.

Organización del negocio

ENTITATS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Les entitats constitueixen un punt de trobada important de la ciutadania, un espai de participació, compromís i transformació. A través d’aquesta formació proposem a les entitats fer una anàlisi sobre la seva realitat, tant internament com externament. Analitzar les relacions d’igualtat o desigualtat que es generen i la repartició dels espais de participació i de decisió dins de l’entitat. D’altra banda, també es treballa sobre l’activitat de les entitats, quins missatges generen cap a l’exterior.

Reunión de conferencia

LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

L’educació és el motor de canvi i desenvolupament de les societats, des d’on s’han de qüestionar les construccions culturals i socials que generen desigualtats. El centre educatiu és el nucli de l’educació formal, i constitueix un important agent de socialització i de construcció de valors, perpetuació de rols i estereotips, relacions de gènere i violències masclistes.

Oferim formacions al professorat, de primària i secundària, sobre coeducació i perspectiva de gènere a les aules. Així com eines per treballar els rols i estereotips amb l'alumnat.

bottom of page