top of page

PROJECTES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT

altavoz Mujer

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT,
FEMINISMES I LGTBI

El desenvolupament i implementació de projectes transversals per fer promoció de la igualtat de gènere, feminismes i col·lectiu LGTBI és una línia de treball molt important per treballar en la sensibilització, conscienciació i transformació social de la ciutadania. La transversalitat de gènere en la programació de les administracions públiques inclou la incorporació de projectes a llarg termini per programar projectes, activitats, formacions i tallers sobre la lluita contra les desigualtats entre dones i homes i les violències masclistes.

Des de La Sal gestionem projectes transverals per el foment de la igualtat de gènere amb diferents col·lectius i el conjunt de la ciutadania. Així com la coordinació i implementació de projectes i programacions a equipaments i/o entitats per la promoció de la igualtat de gènere i el col·lectiu LGTBI.

bottom of page